Ziyaret Adâbı

Adâp

Bir gün Sivas’a, Pir Efendimiz Hazretlerini (İhramcızâde k.s.) ziyarete gitmeyi düşünüyorduk. Gitmeden önce hocamıza (Seyri sulûk hocası) danıştık. Bize söyledikleri şöyleydi;

“Gitmeden bir takım iç çamaşırı götürün. Sivas uzak olduğu için gittiğinizde bir boy abdesti alın ve yeni çamaşırlarınızı giyin. Efendi hazretlerinin elini almaya boy abdestli iken gidin. Elini alırken söylediği ilk söz, diğer söylediği sözlerden daha önemlidir.

Efendi hazretleri bazen şöyle murakebeye dalar (başını öne eğerek tarif etti) ve başını kaldırarak bir şeyler söyler. Bu anlarda söylediği sözler çok önemlidir, elbette diğer sözleri de önemlidir ama bu söyledikleri daha önemlidir.

Giderken Efendi hazretlerinin elini almaya gittiğinizde, son söylediği söz, diğer söylediği sözlerden önemlidir.”

Print Friendly, PDF & Email