Altın Silsile

Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye

سلسلة ذهب

Birinci sayfada numerik sıralama, İkinci sayfada farsî söyleyiş, Üçüncü sayfada arapça harflerle yazılmış şekli yer almaktadır.

1 Hz. Peygamber ﷺ
2 Ebû Bekir Sıddık
3 Selmân-ı Fârisî
4 Kasım b. Muhammed
5 Câfer-i Sâdık
6 Beyâzıd-ı Bistâmî
7 Ebû’l Hasan Harakânî
8 Ebû Ali Fârimedi
9 Yusuf Hamedâni
10 Abdulhalik Gücdüvâni
11 Arif Rivgirevi
12 Mahmut Encir Fağnevi
13 Ebu Ali Râmiteni
14 Muhammed Baba Semmâsi
15 Seyyid Emir Külâl
16 Hace Muhammed Bahâuddin Nakşibendî
17 Alaeddin Attar
18 Yakup Çerhi
19 Ubeydullah Ahrar Taşkendi
20 Muhammed Zahid
21 Derviş Muhammed
22 Hacegi Emkengi
23 Şeyh Bakibillâh
24 İmam Rabbâni
25 Muhammed Mâsum
26 Şeyh Seyfuddin
27 Şeyh Seyyid Nûri
28 Mazhar Can-ı Cânan
29 Abdullah Dehlevi
30 Ziyâuddin Mevlâna Hâlidi Bağdadi
31 Abdullah Mekkî
32 Seyyid Yahya Dağıstâni
33 Çorumî Mustafa Rumî Faruk-i Şiranî
34 Mustafa Hâki Tokâdi
35 İhramcızâde İsmail Hakkı Sivâsî
36 Mustafa Eren Eynesilî
37 Gavs-u’l Âzam Hacıbey Efendi

Print Friendly, PDF & Email